undefined
+
  • undefined

静脉插管(弯头/塑)

所属分类:


该产品头预成90°,可适用于上下腔静脉插管。且带有深度标记可以精确置管。

详细介绍

该产品头预成90°,可适用于上下腔静脉插管。且带有深度标记可以精确置管。
img

编号 规格 编号 规格
600214 Fr14 600228 Fr28
600216 Fr16 600230 Fr30
600218 Fr18 600232 Fr32
600220 Fr20 600234 Fr34
600222 Fr22 600236 Fr36
60022 Fr24 600238 Fr38
600226 Fr26    

关键词: 静脉插管(弯头/塑)

产品咨询

产品搜索

%{tishi_zhanwei}%